Kalite Politikamız

  • Yasal ve uluslararası standartlara uymaya ve yasal gerekliliklerini takip edip, yerine getirmeyi,
  • İzlenebilirliği tam anlamıyla sağlamayı,
  • Müşteri beklentileri ve taleplerini sürekli takip ederek uygulamayı ve yerine getirmeyi,
  • Tedarikçileri ile iletişimi artırarak, verimli hammaddeler kullanmayı,
  • Prosesleri izleyerek, kaynakları etkili kullanarak, verimli üretimler yapmayı,
  • Çalışanlarının desteği ve iş birliği ile düzenli ve güvenli çalışma ortamları yaratmayı,